giahuycatering
CREATED POSITION QUANTITY STATUS

Gia Huy Catering đang có nhu cầu tuyển dụng 10 vị trí Quản Lý Tập sự, vui lòng thêm thông tin chi tiết tuyển dụng YÊU CẦU CHUNG Khỏe mạnh,nhanh nhẹn Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên Ưu tiên kinh nghiêm trong lĩnh vực Suất ăn công nghiệp YÊU CẦU RIÊNG Sinh viên năm cuối/ vừa tốt nghiệp tại các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế (Ưu tiên các chuyên ngành: Marketing/Quản trị kinh doanh) Ứng viên yêu thích lĩnh vực làm đẹp, yêu thích các trải nghiệm về làm đẹp tại các Salon/Spa. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh, quảng cáo hoặc Marketing trong lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch, giải trí, thời trang, làm đẹp, bảo hiểm,… Ứng viên tự tin, có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, nhạy bén, chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng chịu áp lực công việc cao, nhiệt tình & chủ động xử lý độc lập các công việc được giao. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). THỜI GIAN THỬ VIỆC Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). HỒ SƠ GỒM Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

Gia Huy Catering đang có nhu cầu tuyển dụng 10 vị trí Quản Lý Tập sự, vui lòng thêm thông tin chi tiết tuyển dụng

YÊU CẦU CHUNG

 • Khỏe mạnh,nhanh nhẹn
 • Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên
 • Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên
 • Ưu tiên kinh nghiêm trong lĩnh vực Suất ăn công nghiệp

YÊU CẦU RIÊNG

 • Sinh viên năm cuối/ vừa tốt nghiệp tại các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế (Ưu tiên các chuyên ngành: Marketing/Quản trị kinh doanh)
 • Ứng viên yêu thích lĩnh vực làm đẹp, yêu thích các trải nghiệm về làm đẹp tại các Salon/Spa. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh, quảng cáo hoặc Marketing trong lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch, giải trí, thời trang, làm đẹp, bảo hiểm,…
 • Ứng viên tự tin, có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, nhạy bén, chịu được áp lực công việc cao.
 • Có khả năng chịu áp lực công việc cao, nhiệt tình & chủ động xử lý độc lập các công việc được giao.

MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM

 • Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai).
 • Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng.
 • Bản sao giấy khai sinh có công chức.
 • Bản photo Giấy CMND có công chức.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

THỜI GIAN THỬ VIỆC

 • Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai).
 • Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng.
 • Bản sao giấy khai sinh có công chức.
 • Bản photo Giấy CMND có công chức.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai).
 • Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng.
 • Bản sao giấy khai sinh có công chức.
 • Bản photo Giấy CMND có công chức.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

HỒ SƠ GỒM

 • Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai).
 • Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng.
 • Bản sao giấy khai sinh có công chức.
 • Bản photo Giấy CMND có công chức.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

Gia Huy Catering đang có nhu cầu tuyển dụng 10 vị trí Quản Lý Tập sự, vui lòng thêm thông tin chi tiết tuyển dụng YÊU CẦU CHUNG Khỏe mạnh,nhanh nhẹn Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên Nam cao 1m63, nặng 50kg trở lên Ưu tiên kinh nghiêm trong lĩnh vực Suất ăn công nghiệp YÊU CẦU RIÊNG Sinh viên năm cuối/ vừa tốt nghiệp tại các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế (Ưu tiên các chuyên ngành: Marketing/Quản trị kinh doanh) Ứng viên yêu thích lĩnh vực làm đẹp, yêu thích các trải nghiệm về làm đẹp tại các Salon/Spa. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh, quảng cáo hoặc Marketing trong lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch, giải trí, thời trang, làm đẹp, bảo hiểm,… Ứng viên tự tin, có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, nhạy bén, chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng chịu áp lực công việc cao, nhiệt tình & chủ động xử lý độc lập các công việc được giao. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). THỜI GIAN THỬ VIỆC Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên). HỒ SƠ GỒM Đơn xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc cả hai). Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chức tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai), CV tự thuật hay CV bằng tiếng Việt hay tiếng Anh tùy yêu cầu riêng của nhà tuyển dụng. Bản sao giấy khai sinh có công chức. Bản photo Giấy CMND có công chức. Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên).

Tuyển Dụng - Gia Huy Catering
Information
GIAHUY CATERING CO., LTD
86 Van Chung Street, 13 Ward, Tan Binh District, HCM City
Phone: 08.38126863
Fax: 08.38126867

THE AGENT OF COMPANY
229A/1 Area 1, Town Duc Hoa, Duc Hoa District, Long An Province.

THE AGENT 2 OF COMPANY
546E Phu Thanh, Phu Hung Wards, Ben Tre City, Ben Tre Province.
Hotline

Mr Hien
giahuycatering Hotline: 0909.922.158
giahuycatering Skype: giamdoc123

Mrs Hang
giahuycatering Hotline: 0918.184.797
giahuycatering Skype: nhansu123
Share
Partner
giahuycatering giahuycatering giahuycatering giahuycatering

Visitors: 135006

© Copyright 2015 by Gia Huy Catering. All Rights Reserved.

Home | General Information | Production Process. | Food Hygiene and Safety | Tin tức | Food | Menu Bank | News | Contact Us